maniatis img

xarokopeio 1A. 

1.Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα για τις επιπτώσεις του R&D στην οικονομία διαπιστώνεται ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει σε σχέση με τις ΗΠΑ δομικό πρόβλημα μειωμένης παραγωγικότητας που φθάνει το  -15%, με αποτέλεσμα να υστερεί και σε ρυθμούς ανάπτυξης και σε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτή η υστέρηση οφείλεται στην ελλιπή ενσωμάτωση καινοτομιών. 

2.Οι ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια επένδυσαν πάνω από 130 δις $ σε R&D σε σύγκριση με την ΕΕ.

3.Το 50% των καινοτομιών προκύπτει από μετανάστες ή παιδιά μεταναστών, από τους οποίους το 35% προέρχεται από την ΕΕ.

4.Η δύσκολη πορεία της ΕΕ, διαρκώς γηράσκουσα, με Brexit, με ακροδεξιά και ρατσιστικά αντανακλαστικά κ.ά., πρέπει να αντιστραφεί.

Β. 

Στο πλαίσιο του HORIZON 2020 τα επόμενα χρόνια η ΕΕ θα αυξήσει τις επενδύσεις σε R&D από 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ σε 3%. Η Ελλάδα από 0,8% προτίθεται να φθάσει το 1,2%. Πολύ δύσκολο να επιτευχθεί... Το R&D στην Ελλάδα χρειάζεται μια πλήρη επανάσταση και όχι μικρορυθμίσεις, όπως οι πρόσφατες περί του τρόπου αλλαγής διευθυντών ερευνητικών ιδρυμάτων κ.ά.

Γ. Μπορούμε; Και αν ναι, πώς

Πιστεύω ότι το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας πρέπει να στηριχθεί σε Προοδευτικές Μεταρρυθμίσεις και σε ένα νέο Προοδευτικό Πατριωτισμό που θα μας δώσει πίσω τη χαμένη εθνική αυτοπεποίθηση τόσο στο εσωτερικό, όσο και στην ευρύτερη γεωπολιτική γειτονιά μας. Χρειαζόμαστε την Ελλάδα των κινήτρων και όχι την Ελλάδα της τιμωρίας. Η ανάπτυξή μας πρέπει να είναι Αειφορική (σεβασμός στο περιβάλλον), Έξυπνη (οικονομία της γνώσης και της τεχνολογίας), Κυκλική (χρήση, επανάχρηση, ανακύκλωση), Δίκαιη κοινωνικά και χωρικά, Χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικών ομάδων, με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Δ. Οι προτάσεις μας

1.Κράτος - Στρατηγείο που στηρίζεται στο outsourcing και τη δραστική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. Ρυθμιστής, επόπτης και εγγυητής της ανταγωνιστικής και διαφανούς λειτουργίας των αγορών. Χρήση αξιόπιστων μητρώων πιστοποιημένων ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών. 

2.Πλήρης απελευθέρωση των ερευνητικών κέντρων και των ΑΕΙ/ΑΤΕΙ από το μακρύ χέρι του κράτους κατά το αμερικανικό πρότυπο. Στροφή τους στη στήριξη του ιδιωτικού τομέα χωρίς περιορισμούς, αυξήσεις αμοιβών ερευνητών από τα ανταγωνιστικά προγράμματα που οι ίδιοι εισφέρουν, με υψηλές εισφορές τόσο στο ίδρυμα (για στήριξη της λειτουργίας και υποδομής του), όσο και χρηματοδότηση των ανθρωπιστικών επιστημών της χώρας (που έχουν μειωμένες πηγές χρηματοδότησης). Άμεση προώθηση ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών με δίδακτρα. Οριζόντια και πλήρης εφαρμογή των αρχών της αυτονομίας, της διαρκούς αξιολόγησης, της κοινωνικής λογοδοσίας. 

3.Αξιοποίηση των υπαρχόντων πορισμάτων καινοτομίας - σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης spin-off επιχειρήσεων.

4.Προβλέψαμε (2013) στο Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών από Υδρογονάνθρακες το 5% των δημοσίων εσόδων να κατευθύνεται σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Προτείναμε στη Βουλή τουλάχιστον το 15% των εσόδων από το Υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων να επενδύεται με βάση τον κάθε φορά ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο. Το 1% από τα έσοδα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας να κατευθύνεται σε R&D και Δια βίου μάθηση. 

5.Απαιτείται πλήρης ανασχεδιασμός και αναβάθμιση, με απόλυτη προτεραιότητα, της Τεχνικής Εκπαίδευσης.

 

Pin It

Βιβλία Γιάννη Μανιάτη

ΒΟΟΚ Maniatis dianeosis metarithmiseis patriotismos energeia oriktos ploutos proklisi prasinis anaptixis geografika sistimata