maniatis img

Έχουμε ανάγκη από μια Ελλάδα σύγχρονη, με εθνική αυτοπεποίθηση, εξωστρέφεια, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, στήριξη στην καινοτομία και τις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, με ισχυρό δίχτυ κοινωνικής αλληλεγγύης. Από μια Ελλάδα του Σύγχρονου Προοδευτικού Πατριωτισμού.

MANPR

Έχουμε ανάγκη από μια ανάπτυξη Αειφόρο (με σεβασμό στο περιβάλλον), Έξυπνη (με χρήση νέων τεχνολογιών), Κυκλική (με επανάχρηση και ανακύκλωση των πρώτων υλών), Χωρίς Αποκλεισμούς (νέων, γυναικών, ΑΜΕΑ, κ.ά.), Δίκαιη Κοινωνικά και Χωρικά (με Κοινωνική Αλληλεγγύη και μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων), με δημιουργία θέσεων εργασίας.
Έχουμε βαθιά πεποίθηση ότι η ενέργεια, το περιβάλλον, οι νέες τεχνολογίες κι επικοινωνίες, τα δημόσια έργα, ο περιφερειακός σχεδιασμός, αποτελούν βασικούς πυλώνες ενός νέου προοδευτικού παραγωγικού μοντέλου της χώρας, που πρέπει άμεσα να διαμορφώσουμε.
Πάνω στη σύγχρονη ανάγκη ύπαρξης επαρκούς ενέργειας σε τιμές αποδεκτές από την κοινωνία και τις επιχειρήσεις, έχει δομηθεί και αναπτυχθεί μια ισχυρή παγκόσμια και τοπική οικονομία, όπου οι προμηθευτές και καταναλωτές αλληλεπιδρούν για μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη και των οποίων η συμπεριφορά κι επιλογές τα τελευταία πολλά χρόνια επηρεάζουν δραστικά την Κλιματική Αλλαγή. Ένα νέο δίπολο εξοικονόμηση και αειφορία αναπτύχθηκε δίπλα στο δίπολο προσφορά και ζήτηση, όπου η εξοικονόμηση αφορά στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας και η αειφορία στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Γι’ αυτό το λόγο η εξασφάλιση ασφάλειας, απρόσκοπτης και προσιτής πρόσβασης στην ενέργεια, για τους πολίτες και την παραγωγική διαδικασία αποτελεί θεμελιώδη στόχο μιας αποτελεσματικής αναπτυξιακής πολιτικής. Το κόστος ενέργειας παίζει καταλυτικό ρόλο στην ποιότητα ζωής και την οικονομική δραστηριότητα, καθιστώντας το σχεδιασμό μιας δυναμικής και προοδευτικής ενεργειακής πολιτικής, μεγάλη πρόκληση. Για να είναι πετυχημένη μια σύγχρονη ενεργειακή πολιτική πρέπει να απαντάει αποτελεσματικά στο τρίπτυχο:
(α) ελαχιστοποίηση αναγκών,
(β) διαχείριση ενεργειακών πόρων με βέλτιστο για την κοινωνία και την οικονομία τρόπο,
(γ) διασφάλιση εναλλακτικών πηγών και δρόμων τροφοδοσίας - ενεργειακή ασφάλεια για διασφάλιση του καταλυτικού ρόλου της ενέργειας στην ευημερία και την ανάπτυξη.
Η Εξοικονόμηση Ενέργειας είναι σήμερα ακρογωνιαίος λίθος της ενεργειακής πολιτικής για την επίτευξη του στόχου της ελαχιστοποίησης των αναγκών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαμόρφωση μιας οικονομίας μηδενικών εκπομπών άνθρακα (σε κατοικίες και κτίρια, δημόσια ή επαγγελματικά). Αποτελεί αναγκαία μεταρρύθμιση για την ίδια την Πολιτεία που πρέπει πρώτη να δώσει το παράδειγμα και παράλληλα να στηρίξει τους πολίτες στη δική τους δράση. Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» που υλοποιήσαμε με επιτυχία, έδωσε 42% εξοικονόμηση ενέργειας σε 40.000 νοικοκυριά και δημιούργησε 12.000 θέσεις εργασίας στην οικοδομή.
Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) παρέχουν όχι μόνο περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά αποτελούν κορυφαία εγχώρια πηγή που συνεισφέρει στην ασφάλεια εφοδιασμού και την ενεργειακή ανεξαρτησία. Η σημαντική ανάπτυξη των ΑΠΕ με βιώσιμους όρους συμβάλλει και στη σημαντική οικονομική ανάπτυξη. Η υλοποίηση και λειτουργία μονάδων ΑΠΕ δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ενώ μετά από την ουσιώδη μείωση κόστους ηλεκτρισμού των τελευταίων ετών, μπορεί να συμβάλει και στην παραγωγή φθηνής ενέργειας, ενώ η Χώρα μας στοιχίζεται στην ικανοποίηση των διεθνών της δεσμεύσεων για καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής.
Η διασφάλιση χαμηλών τιμών αποτελεί κεντρική επιλογή ενός κοινωνικά ευαίσθητου και οικονομικά αποτελεσματικού κράτους. Ειδικότερα χαμηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο για τους πολίτες, όσο και για τις επιχειρήσεις, απαιτούν μεταρρυθμίσεις και αναδιάρθρωση της αγοράς, με αυξημένο ανταγωνισμό σε όλα τα επίπεδα, από την παραγωγή ως την προμήθεια και να προστατεύουν από ιδεοληπτικές προσεγγίσεις. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) και το Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης που θεσμοθετήσαμε, πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί το δίχτυ προστασίας των ευάλωτων.
Η περαιτέρω εξάπλωση και ανάπτυξη της χρήσης του φυσικού αερίου αποτελεί προτεραιότητα. Είναι παράλογο να χρησιμοποιείται ηλεκτρισμός για θερμικές χρήσεις όταν απ’ ευθείας χρήση φυσικού αερίου δίνει το ίδιο αποτέλεσμα με τη μισή ποσότητα απ’ αυτήν που χρειάζεται αν αυτό μετατραπεί πρώτα σε ηλεκτρισμό.
Η τεχνολογία του Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) είναι ώριμη κι επιβεβλημένη η προώθησή της στις μεταφορές (δημιουργία σταθμών ανεφοδιασμού, στήριξη ανανέωσης ή μετατροπής στόλων οχημάτων). Μπορεί να δώσει άμεση λύση εκεί που η κατασκευή δικτύων είναι ασύμφορη, όπως απομακρυσμένες περιοχές, μεμονωμένους χρήστες και νησιά.
Η αξιοποίηση των εγχώριων πετρελαϊκών κοιτασμάτων μπορεί όχι μόνο να αυξήσει την ενεργειακή μας ασφάλεια, αλλά και να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη. Οι πρωτοβουλίες για έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων και ο πρόσφατος εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου, είχαν προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον και είχαν, βάσιμα, δημιουργήσει προσδοκίες. Τα έσοδα πρέπει να ενισχύουν το θεσμοθετημένο Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών, με ουσιαστική συμβολή στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Το συντομότερο δυνατό πρέπει να υιοθετηθεί η Κοινοτική Οδηγία για την ασφάλεια των εξωχώριων (offshore) δραστηριοτήτων εξόρυξης φυσικού αερίου και πετρελαίου την οποία υιοθετήσαμε σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών και στη συνέχεια διαμορφώσαμε με ειδική επιστημονική επιτροπή για ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία.
Οι μεγάλοι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου αυξάνουν την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και το γεωπολιτικό ρόλο της χώρας. Η ολοκλήρωση του αγωγού ΤΑΡ, που με τη στήριξή μας ξεκίνησε, καθώς και του αγωγού IGB, αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Οι πρωτοβουλίες που ξεκινήσαμε για τις περιφερειακές ενεργειακές συνεργασίες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου (Κύπρος, Ισραήλ, Αίγυπτος), είναι πια στην πρώτη γραμμή, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Κορυφαία εθνική προτεραιότητα η προώθηση του τεχνικά εφικτού και οικονομικά ανταγωνιστικού αγωγού EastMed.

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 7 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ:
1. Άμεση επανέναρξη του Προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» κι επέκταση στα δημόσια κι επαγγελματικά κτίρια. Συμπλήρωση με ισχυρά φορολογικά κίνητρα. Δημιουργία 50.000 θέσεων εργασίας στις κατασκευές τα επόμενα δύο χρόνια. Το Πρόγραμμα και η Στρατηγική Επέκτασής του αξιολογήθηκε ως το 2ο καλύτερο ανάλογο ανάμεσα σε όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Επανέναρξη κι επέκταση του πετυχημένου προγράμματος αντικατάστασης καυστήρων που ξεκινήσαμε, και εισαγωγή του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) Φυσικού Αερίου που θα ανακουφίσει τους ασθενέστερους και θα υποβοηθήσει στην εξάπλωσή του.
2. Χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της αυτοπαραγωγής – συμψηφισμού (netmetering) ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ, ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα (Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων – Τ.Ο.Ε.Β.) για κατά 50% μείωση του ενεργειακού κόστους παραγωγής αγροτικών προϊόντων και στήριξη της ανταγωνιστικότητάς τους στις διεθνείς αγορές – Εφαρμογή στην αρχή των Prosumers (Producers + Consumers) για αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας από πολλούς μικρούς παραγωγούς – καταναλωτές.
3. Επέκταση και στις παροχές φυσικού αερίου των εκπτώσεων 70% που προβλέπει το Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης Δημοτικών, Εκκλησιαστικών και Κοινωνικών Δομών, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψή μας του 2014.
4. Επανεκκίνηση των διαγωνιστικών διαδικασιών αξιοποίησης των εθνικών κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων, με διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας του Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών.
5. Προώθηση της υλοποίησης των μεγάλων αγωγών και έργων υποδομής φυσικού αερίου (TAP, EASTMED, IGB, FSRU, Ρεβυθούσα), καθώς και της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών (EuroAsia Interconnector, Κρήτη, Κυκλάδες, κ.ά.) που εντάξαμε στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας (PCIs).
6. Επέκταση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στις περιοχές διέλευσης αγωγών υψηλής πίεσης και τροφοδοσία απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών με Μονάδες Υγροποιημένου/Συμπιεσμένου φυσικού αερίου, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις και προτάσεις μας κατά περιοχή.
7. Εφαρμογή επαρκούς θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου, ώστε το νέο ενεργειακό τοπίο να είναι κάτω από μια ισχυρή ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Οι Προοδευτικές Ενεργειακές Πολιτικές μπορούν να μας ξανακάνουν πρωταγωνιστές. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της Πατρίδας και της Κοινωνίας.

---

του Γιάννη Μανιάτη, π. Υπουργού, βουλευτή Δημοκρατικής Συμπαράταξης 

 

 
Pin It

Βιβλία Γιάννη Μανιάτη

ΒΟΟΚ Maniatis dianeosis metarithmiseis patriotismos energeia oriktos ploutos proklisi prasinis anaptixis geografika sistimata