maniatis img

Πιστεύουμε σε μια Ελλάδα σύγχρονη, με εθνική αυτοπεποίθηση, εξωστρέφεια, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, στήριξη στην καινοτομία και τις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, με ισχυρό δίκτυ κοινωνικής αλληλεγγύης. Σε μια Ελλάδα του Σύγχρονου Προοδευτικού Πατριωτισμού.

MANPR

Πιστεύουμε σε μια ανάπτυξη Αειφόρο (με σεβασμό στο περιβάλλον), Έξυπνη (με χρήση νέων τεχνολογιών), Κυκλική (με επανάχρηση και ανακύκλωση των πρώτων υλών), Χωρίς Αποκλεισμούς (νέων, γυναικών, ΑΜΕΑ, κ.ά.), Δίκαιη Κοινωνικά και Χωρικά (με Κοινωνική Αλληλεγγύη και μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων), με δημιουργία θέσεων εργασίας.

Πιστεύουμε ότι η ενέργεια, το περιβάλλον, οι νέες τεχνολογίες κι επικοινωνίες, τα δημόσια έργα, ο περιφερειακός σχεδιασμός, αποτελούν βασικούς πυλώνες ενός νέου προοδευτικού παραγωγικού μοντέλου της χώρας, που πρέπει άμεσα να διαμορφώσουμε. Στην κατεύθυνση αυτού του αναγκαίου δημόσιου διαλόγου, με όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας, καταθέτουμε 24 συγκεκριμένες προτάσεις για τους παραπάνω τομείς. Η +1 πρόταση του τίτλου, αφορά στην επιλογή μας, σε κάθε περίπτωση αξιοποίησης του δημόσιου πλούτου, να υπάρχει μαζί με τη ρήτρα απασχόλησης, επίσης σαφής ρήτρα συμμετοχής του δημοσίου και σε μελλοντικά έσοδα, αφού όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα οι οικονομικές συνθήκες δεν επιτρέπουν σημαντικές οικονομικές ωφέλειες για το δημόσιο.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Άμεση επανέναρξη του Προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’οίκον» κι επέκταση στα δημόσια και επαγγελματικά κτίρια. Συμπλήρωση με ισχυρά φορολογικά κίνητρα. Δημιουργία 50.000 θέσεων εργασίας στις κατασκευές τα επόμενα 2 χρόνια. Το Πρόγραμμα και η στρατηγική επέκτασής του αξιολογήθηκε ως το 2ο καλύτερο ανάλογο ανάμεσα σε όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε.
2. Χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ, ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα (ΤΟΕΒ) για κατά 50% μείωση του ενεργειακού κόστους παραγωγής αγροτικών προϊόντων και στήριξη της ανταγωνιστικότητάς τους στις διεθνείς αγορές.
3. Επέκταση και στις παροχές φυσικού αερίου των εκπτώσεων 70% που προβλέπει το Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (Υ.Α.ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1.21/441/οικ.23609/19.12.2014) Δημοτικών, Εκκλησιαστικών και Κοινωνικών Δομών σύμφωνα με πρότασή μας του 2014.
4. Επανεκκίνηση των διαγωνιστικών διαδικασιών αξιοποίησης των εθνικών κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων, με διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας του Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών.
5. Προώθηση της υλοποίησης των μεγάλων αγωγών και έργων υποδομής φυσικού αερίου (TAP, EASTMED, IGB, FSRU, Ρεβυθούσα), καθώς και της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών (Κρήτη, κ.ά.), που εντάξαμε στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας (PCIs).
6. Επέκταση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στις περιοχές διέλευσης αγωγού υψηλής πίεσης και τροφοδοσία απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών με Μονάδες Υγροποιημένου/Συμπιεσμένου φυσικού αερίου, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις και προτάσεις μας κατά περιοχή.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. Επίλυση των υδροδοτικών προβλημάτων των νησιών και όλων των παράκτιων περιοχών της χώρας με δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. και φορέα την ΕΥΔΑΠ Νήσων.
2. Διαμόρφωση βιώσιμου Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών (με μόνιμο πόρο χρηματοδότησης) και άσκηση αναπτυξιακών – οικονομικών δραστηριοτήτων από τους ίδιους τους φορείς. Δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας.
3. Στήριξη των ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων – εφαρμογή ανακύκλωσης όλων των ρευμάτων. Δημιουργία 5.000 θέσεων εργασίας.
4. Ψηφιακή, διαδικτυακή υποβολή κι έγκριση όλων των περιβαλλοντικών μελετών («Περιβαλλοντική Διαύγεια») σύμφωνα με τη Web πλατφόρμα που υλοποιήσαμε, διαμόρφωση Μητρώων Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Περιβάλλοντος κι Ελεγκτών Μελετών (5.000 θέσεις εργασίας).
5. Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής παροχής δυνατότητας στους πολίτες για καταγραφή μέσω Smart Phone περιβαλλοντικών παραβάσεων σε πραγματικό χρόνο κι άμεση διαδικτυακή ενημέρωση της Διοίκησης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
1. Πλήρης εκχώρηση ΕΝΦΙΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με Προγραμματικές Δεσμεύσεις – Μεταφορά στην Αυτοδιοίκηση και αρμοδιοτήτων σχεδιασμού του χώρου κατά το Σύνταγμα.
2. Εφαρμογή της ηλεκτρονικής – διαδικτυακής υποβολής κι έκδοσης οικοδομικών αδειών σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας, σύμφωνα με την εφαρμογή που υλοποιήσαμε. Πλήρης εξαφάνιση του φαινομένου της διαφθοράς στις Πολεοδομίες. Επέκταση του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης (πάνω από 10.000).
3. Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) για Θεσσαλονίκη, Δυτ. Αθήνα, Πειραιά και μεγάλα αστικά συγκροτήματα, κατά το ανάλογο του θεσμοθετημένου το 2014 ΣΟΑΠ του Κέντρου Αθήνας.
4. Εφαρμογή των προβλέψεων του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας – Αττικής (2014), 30 χρόνια μετά το «νόμο Τρίτση». Επενδυτική κι Αναπτυξιακή επανεκκίνηση του Λεκανοπεδίου. Θεσμοθέτηση του έτοιμου Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης.
5. Ειδικά κίνητρα για αξιοποίηση προς όφελος του Δημοσίου και της κοινωνίας, των εγκαταλελειμμένων κτιρίων κέντρων πόλεων με ιδιαίτερη έμφαση στα διατηρητέα (πάνω από 1.800 μόνο στο κέντρο της Αθήνας).
6. Εφαρμογή των προβλέψεων ανταλλαγής εκτάσεων των Οικοδομικών Συνεταιρισμών (100.000 μέλη) με δημόσιες εκτάσεις σε φθίνοντες οικισμούς της περιφέρειας (ν.4280/2014) κι εφαρμογή της Τράπεζας Γης.
7. Θέσπιση Σχεδίων Ολοκληρωμένης Αντιπλημμυρικής και Αντισεισμικής θωράκισης κτιριακού αποθέματος και τεχνικών υποδομών ανά Περιφέρεια με χρήση Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών.

ΔΙΚΤΥΑ – ΕΞΥΠΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1. Προώθηση των «Έξυπνων Πόλεων» με οπτική ίνα σε όλα τα σπίτια, έξυπνους μετρητές και δίκτυα, ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων, βιώσιμη αστική κινητικότητα, ηλεκτρονική διαδραστική επικοινωνία πολιτών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κι ενεργειακής κατανάλωσης.
2. Προώθηση εφαρμογών Διαδικτύου Αντικειμένων (Internet Of Things) για συμβολή στο ΑΕΠ κατά 1 δις € την επόμενη πενταετία, με ταυτόχρονη δημιουργία μεγάλων ψηφιακών αποθηκών πληροφορικής ανάμεσα σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική.
3. Φορολογικά κίνητρα για Επιχειρήσεις που γίνονται Green.
4. Απελευθέρωση από την παρεμβατική πολιτική του κράτους όλων των Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας για στήριξη της ανταγωνιστικότητας και πλήρη, αυτοδύναμη οικονομική – επιχειρηματική αξιοποίηση των καινοτομιών που παράγουν. Ειδικά αυτοχρηματοδοτούμενα κίνητρα στους ερευνητές, ισχυρές κρατήσεις για τα Ιδρύματα.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
1. Νέα Δημόσια Διοίκηση, με αναβάθμιση του ρόλου των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών και μετασχηματισμό του κράτους σε Project Manager, που εποπτεύει και ρυθμίζει την αγορά, τηρεί Μητρώα Πιστοποιημένων Ελεγκτών/Επιθεωρητών, δημιουργεί θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό τομέα, αντί να απορροφά. Εφαρμογή βέλτιστων κατασκευαστικών και κοστολογικών λύσεων με αξιοποίηση του «ανταγωνιστικού διαλόγου» και της «ανοιχτής διαβούλευσης».
2. Σε όλα τα μεγάλα έργα άνω των 10 εκατ. € εκπονείται μελέτη Κόστους - Οφέλους για τεκμηρίωση της αναγκαιότητάς τους και πριν την εκτέλεση του έργου προηγούνται οι «πρόδρομες εργασίες» (απαλλοτριώσεις, ανασκαφές, δίκτυα κοινής ωφέλειας). Αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών πηγών (ΣΔΙΤ, Παραχωρήσεις, Ομόλογα Έργων – Project Bonds).

Athensvoice | 24+1 προτάσεις για σύγχρονες προοδευτικές πατριωτικές μεταρρυθμίσεις

 

Pin It

Βιβλία Γιάννη Μανιάτη

ΒΟΟΚ Maniatis dianeosis metarithmiseis patriotismos energeia oriktos ploutos proklisi prasinis anaptixis geografika sistimata