maniatis img

MANPRΠρος:  Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γ. Σταθάκη

Κύριε Υπουργέ,

Η επιβίωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας εξαρτώνται σήμερα σε σημαντικό βαθμό από τη διαμόρφωση και τον περιορισμό του κόστους παραγωγής.

Μεγάλη συμμετοχή στο κόστος παραγωγής τόσο στη φυτική παραγωγή (αρδεύσεις), όσο και στη ζωική παραγωγή (κτηνοτροφικές μονάδες) που σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνει το 30% του συνολικού κόστους, έχει η ενέργεια και ειδικά η ηλεκτρική ενέργεια.

 

Για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας με την Υ.Α.24461/31-12-2014 βάσει του Νόμου 4254/2014 δίδεται η δυνατότητα εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων για αυτοπαραγωγή και στον πρωτογενή τομέα (γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αγροτών). Έτσι ο κάθε αγρότης μπορεί να κατασκευάσει μια Φ/Β μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος έως και 20 kWp ή μέχρι και το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης και να συμψηφίζει την παραγωγή από το Φ/Β σύστημα με την καταναλισκόμενη ενέργεια για αγροτική χρήση, πετυχαίνοντας μόνιμη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, όταν αυτή τα τελευταία χρόνια αυξάνει. Παρά τις δυσκολίες και την έλλειψη ρευστότητας ήδη κάποιοι μεμονωμένοι αγρότες εξέδωσαν τέτοιες άδειες.

Με τη σύνταξη και έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στο Μ04 της δράσης 4.1.3 δίδεται η διέξοδος και η δυνατότητα αξιοποίησης της κοινοτικής χρηματοδότησης, μέσω Σχεδίων Βελτίωσης για τις εκμεταλλεύσεις των γεωργών και κτηνοτρόφων, να επιδοτηθούν οι Φ/Β μονάδες, καλύπτοντας σημαντικό μέρος της δαπάνης αγοράς και εγκατάστασης με τα εξής σημαντικά ποσοστά:

· Μικρά Νησιά του Αιγαίου: 75%

· Λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές: 50%

· Λοιπές περιοχές: 40%

Ιδιαίτερα δε όταν πρόκειται για νέους αγρότες και συλλογικές επενδύσεις τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20% με ανώτερο όριο το 75%.

Οι ίδιες προβλέψεις στο ΠΑΑ έχουν συμπεριληφθεί και για τους αγρότες και τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην τυποποίηση και μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων.

Λόγω ακριβώς της πίεσης του κόστους ενέργειας στο εισόδημα των αγροτών δημιουργήθηκε μεγάλο ενδιαφέρον και ζητήθηκε η τροποποίηση της Υ.Α.24461/2014 ώστε στη νέα Υ.Α. το net metering να γίνει εικονικό (virtual), η εκκαθάριση μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας να γίνεται ανά 3ετία και η σύμβαση να παραμένει στα 25 έτη.

Για τον λόγο αυτό, το net metering αποτέλεσε κι ένα από τα αιτήματα των αγροτών προς την Κυβέρνηση κατά τις πρόσφατες κινητοποιήσεις. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας, αφού «χαράτσωσε» τους αγρότες με το νέο φορολογικό-ασφαλιστικό, ενέπαιξε την αντιπροσωπεία των αγροτών (αγροτικές κινητοποιήσεις - μέσα Φλεβάρη 2016) λέγοντας ότι η λύση είναι το net metering και δίνοντας εντολή στους αρμόδιους υπουργούς για άμεσο θεσμικό πλαίσιο κι εφαρμογή από τους αγρότες καπηλευόμενος τη δράση ως δήθεν δική του.

Παρ’ ότι ο ν.4414/2016 έχει προβλέψει σχετικές τροποποιήσεις κι έχει παρέλθει ήδη ένα εξάμηνο από την ψήφισή του, η Υπουργική απόφαση που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του, δεν έχει ακόμη εκδοθεί, αν και πρόκειται για μικρή τροποποίηση της ήδη ισχύουσας από το 2014.

· Επειδή ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο μεταποιητής θα μπορεί να έχει δωρεάν ρεύμα στο χωράφι/μανδρί/εγκατάσταση με βιώσιμη εκμετάλλευση τόσο για τον ίδιο, όσο και για τη διάδοχη κατάστασή αυτού (νέοι αγρότες κ.λπ.)

· Επειδή μπορεί και να συνεισφέρει δωρεάν στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας με το πλεόνασμα που παράγει

· Επειδή τέτοιου είδους επενδύσεις βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων, προωθούν την ανάπτυξη της χώρας και παράλληλα μειώνουν την ανεργία

· Επειδή η δράση αυτή έχει θετικό αντίκτυπο στο Περιβάλλον

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Γιατί οι πρωθυπουργικές δεσμεύσεις προς τους αγρότες δεν έγιναν πράξη;
2. Γιατί δεν υπογράφετε την τροποποίηση της σχετικής Υ.Α. με αλλαγές που αφορούν μόλις σε 2-3 σημεία για εφαρμογή του net metering;
3. Σε ποιες επιπλέον ενέργειες προτίθεστε να προβείτε με τα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να απλοποιηθεί η αδειοδότηση μικρών Φ/Β, ύψους έως 2,5 m και χωρίς σκυρόδεμα;

 

Δείτε εδώ την απάντηση του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ε. Αποστόλου

Κύριε Υπουργέ,

Η επιβίωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας εξαρτώνται σήμερα σε σημαντικό βαθμό από τη διαμόρφωση και τον περιορισμό του κόστους παραγωγής.

Μεγάλη συμμετοχή στο κόστος παραγωγής τόσο στη φυτική παραγωγή (αρδεύσεις), όσο και στη ζωική παραγωγή (κτηνοτροφικές μονάδες) που σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνει το 30% του συνολικού κόστους, έχει η ενέργεια και ειδικά η ηλεκτρική ενέργεια.

Για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας με την Υ.Α.24461/31-12-2014 βάσει του Νόμου 4254/2014 δίδεται η δυνατότητα εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων για αυτοπαραγωγή και στον πρωτογενή τομέα (γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αγροτών). Έτσι ο κάθε αγρότης μπορεί να κατασκευάσει μια Φ/Β μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος έως και 20 kWp ή μέχρι και το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης και να συμψηφίζει την παραγωγή από το Φ/Β σύστημα με την καταναλισκόμενη ενέργεια για αγροτική χρήση, πετυχαίνοντας μόνιμη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, όταν αυτή τα τελευταία χρόνια αυξάνει. Παρά τις δυσκολίες και την έλλειψη ρευστότητας ήδη κάποιοι μεμονωμένοι αγρότες εξέδωσαν τέτοιες άδειες.

Με τη σύνταξη και έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στο Μ04 της δράσης 4.1.3 δίδεται η διέξοδος και η δυνατότητα αξιοποίησης της κοινοτικής χρηματοδότησης, μέσω Σχεδίων Βελτίωσης για τις εκμεταλλεύσεις των γεωργών και κτηνοτρόφων, να επιδοτηθούν οι Φ/Β μονάδες, καλύπτοντας σημαντικό μέρος της δαπάνης αγοράς και εγκατάστασης με τα εξής σημαντικά ποσοστά:

· Μικρά Νησιά του Αιγαίου: 75%

· Λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές: 50%

· Λοιπές περιοχές: 40%

Ιδιαίτερα δε όταν πρόκειται για νέους αγρότες και συλλογικές επενδύσεις τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20% με ανώτερο όριο το 75%.

Οι ίδιες προβλέψεις στο ΠΑΑ έχουν συμπεριληφθεί και για τους αγρότες και τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην τυποποίηση και μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων.

Λόγω ακριβώς της πίεσης του κόστους ενέργειας στο εισόδημα των αγροτών δημιουργήθηκε μεγάλο ενδιαφέρον και ζητήθηκε η τροποποίηση της Υ.Α.24461/2014 ώστε στη νέα Υ.Α. το net metering να γίνει εικονικό (virtual), η εκκαθάριση μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας να γίνεται ανά 3ετία και η σύμβαση να παραμένει στα 25 έτη.

Για τον λόγο αυτό, το net metering αποτέλεσε κι ένα από τα αιτήματα των αγροτών προς την Κυβέρνηση κατά τις πρόσφατες κινητοποιήσεις. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας, αφού «χαράτσωσε» τους αγρότες με το νέο φορολογικό-ασφαλιστικό, ενέπαιξε την αντιπροσωπεία των αγροτών (αγροτικές κινητοποιήσεις- μέσα Φλεβάρη 2016) λέγοντας ότι η λύση είναι το net metering και δίνοντας εντολή στους αρμόδιους υπουργούς για άμεσο θεσμικό πλαίσιο κι εφαρμογή από τους αγρότες καπηλευόμενος τη δράση ως δήθεν δική του.

Παρ’ ότι ο ν.4414/2016 έχει προβλέψει σχετικές τροποποιήσεις κι έχει παρέλθει ήδη ένα εξάμηνο από την ψήφισή του, η Υπουργική απόφαση που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του, δεν έχει ακόμη εκδοθεί, αν και πρόκειται για μικρή τροποποίηση της ισχύουσας.

· Επειδή ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο μεταποιητής θα μπορεί να έχει δωρεάν ρεύμα στο χωράφι/μανδρί/εγκατάσταση με βιώσιμη εκμετάλλευση τόσο για τον ίδιο, όσο και για τη διάδοχη κατάστασή αυτού (νέοι αγρότες κ.λπ.)

· Επειδή μπορεί και να συνεισφέρει δωρεάν στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας με το πλεόνασμα που παράγει

· Επειδή τέτοιου είδους επενδύσεις βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων, προωθούν την ανάπτυξη της χώρας και παράλληλα μειώνουν την ανεργία

· Επειδή η δράση αυτή έχει θετικό αντίκτυπο στο Περιβάλλον

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Γιατί οι πρωθυπουργικές δεσμεύσεις προς τους αγρότες δεν έγιναν πράξη;
2. Πότε θα προβείτε στην προκήρυξη των μέτρων των Σχεδίων Βελτίωσης και Σχεδίων Μεταποίησης όπου περιλαμβάνονται και επενδύσεις - δράσεις με επιδότηση κατασκευής Φ/Β μονάδων 40%-75%, όπως προβλέπεται στο ΠΑΑ;
3. Σε ποιες επιπλέον ενέργειες προτίθεστε να προβείτε με τα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να απλοποιηθεί η αδειοδότηση μικρών Φ/Β, ύψους έως 2,5 m και χωρίς σκυρόδεμα;

 

Δείτε εδώ την απάντηση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 

Pin It

Βιβλία Γιάννη Μανιάτη

metarithmiseis patriotismosenergeia oriktos ploutosproklisi prasinis anaptixisgeografika sistimata