maniatis img

MANPRΑΔΙΟΡΘΩΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, συζητάμε την ενσωμάτωση τριών οδηγιών, τις οποίες εμείς, ως ΠΑΣΟΚ ή ως Δημοκρατική Συμπαράταξη, είχαμε συμμετάσχει έτσι και αλλιώς στη διαμόρφωσή τους, όταν συζητιόνταν στα αντίστοιχα συμβούλια Υπουργών.
Κατά συνέπεια είναι προφανές ότι μεγάλο μέρος των διατάξεων που περιέχονται στις οδηγίες αυτές έχουν και τη δική μας συμβολή και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους επί της αρχής υπερψηφίζουμε και τις τρεις οδηγίες.  
Αρχίζουν, όμως, να βγαίνουν ορισμένα συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα, είναι ότι για να υπάρχει κοινοτική οδηγία, αυτό σημαίνει ότι σε επίπεδο Ευρώπης, άρα επίπεδο όλων των κρατών μελών, υπάρχει ζήτημα με το πώς υλοποιούνται τα δημόσια έργα. 
Κατά συνέπεια, είναι χρήσιμο να ξέρουμε και να παίρνουμε τις καλύτερες πρακτικές, γιατί σε κανένα κράτος- μέλος, προφανώς, τα πράγματα δεν λειτουργούν ορθά και γι' αυτό το Συμβούλιο Υπουργών - η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει διαμορφώσει τις συγκεκριμένες προτάσεις.
Επίσης να έχουμε υπόψη μας, ότι για τα δημόσια έργα, τις παραχωρήσεις, τις συμβάσεις παραχώρησης και τις προμήθειες, είναι το 50% των δράσεων του Δημόσιου, που φτάνει το 10% με 15% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, κατά συνέπεια συζητούμε για μια εξαιρετικά σημαντική παρέμβαση στο οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας.
Επειδή ακριβώς λοιπόν τα πράγματα είναι έτσι, έχει μεγάλη σημασία να μας απαντήσει επιτέλους η Κυβέρνηση, γιατί με την «διαδικασία του επείγοντος», γιατί δεν μπορούσαμε να έχουμε μια μεγαλύτερη άνεση για να συζητήσουμε;
Μια δεύτερη παρατήρηση είναι πως έχουμε οδηγηθεί εδώ και θα επαναλάβω κάτι που λέμε πάρα πολλές φορές. Η χώρα έχει ανάγκη από βαθιές- προοδευτικές μεταρρυθμίσεις. Το 80% των προοδευτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα, έγιναν το διάστημα 2010-2011 και στις αρχές του 2012. Και θέλω να εξηγηθώ, για να έρθω στην συγκεκριμένη διατύπωση, γιατί πια έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε, τι έγινε τότε και πως οδηγούμαστε στην σημερινή εξέλιξη.
Τι θέλουμε από όλες τις δημόσιες συμβάσεις;
Διαφάνεια, απλοποίηση και ταχύτητα- αποτελεσματικότητα. Για το κυριότερο ζήτημα, που σχετίζεται με την διαφάνεια και τη διαύγεια, το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, το μοναδικό αποθετήριο διοικητικών πράξεων για υπηρεσίες και έργα έως €1000 - που σύμφωνα  με την ομιλία και του Υπουργού, το 2014 καταχωρήθηκαν πάνω από 800.000 δράσεις και παρεμβάσεις- είναι έργο του οποίο ξεκίνησε το 2011, πολεμήθηκε  από το σύνολο των τότε «αντιμνημονιακών- αντιπολιτευόμενων» παρατάξεων και φτάσαμε στο σημείο, ένα μικρό έργο που ξεκίνησε ως εθνικό σύστημα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, να πάρει διεθνή επιβράβευση- με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δίνει βραβείο για τον τρόπο που λειτουργεί- και αυτό το, μικρής εμβέλειας έργο- μια ηλεκτρονική πλατφόρμα- να εξελιχθεί σε μια τεράστια βάση, μια τεράστια υποδομή για δημόσιες συμβάσεις, χωρίς ούτε 1€ παραπάνω κόστος,  ένα αντίστοιχο «Taxis», μια αντίστοιχη δράση. Είναι μια δράση η οποία περιλαμβάνει την πλήρη ενημέρωση των πολιτών, των υποψήφιων προμηθευτών και ασφαλώς του ελληνικού Δημοσίου.
Το 2011 επίσης συμφωνήθηκε- και εδώ κύριε Υπουργέ θέλω να το προσέξετε, γιατί στην σκληρή κριτική που θα σας κάνω μια ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου, εδώ στις «συμφωνίες πλαίσιο», που το 2011 θεσμοθετήθηκαν, εμπεριέχεται και η λύση στα πιθανά προβλήματα που προκύπτουν από μεγάλους διαγωνισμούς, οι οποίοι καθυστερούν και που σας οδήγησαν στην απολύτως-λαθεμένη επιλογή, να κάνετε κατατμήσεις διαγωνισμών.
Τι είναι οι «συμφωνίες πλαίσιο»;
Οι «συμφωνίες πλαίσιο», με τις οποίες σήμερα δουλεύει ο Ελληνικός Στρατός για καύσιμα, φόρμες, για δεκάδες πράγματα τα οποία προμηθεύονται οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Οι «συμφωνίες πλαίσιο» είναι συμφωνίες που βγάζει στον «αέρα» ένας φορέας και έχουν διάρκεια 3,4 ή 5 χρόνια, έχεις σε μια sort list 3,4 ή 5 προμηθευτές και κατά περίπτωση- όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά αναφορικά με άλλους διαγωνισμούς- μπορεί να ζητάς από τους συγκεκριμένους προμηθευτές που έχουν δώσει προσφορές και γνωρίζεις πολύ καλά «τι πρόκειται να γίνει», τους ζητάς ένα επιμέρους στοιχείο.
Κατά συνέπεια οι «συμφωνίες πλαίσιο», όπου συμμετέχουν πολλοί προμηθευτές με απολύτως διαφανείς διαδικασίες, είναι η  απάντηση στο πρόβλημα των αναγκών της κατάτμησης των επιμέρους συμβάσεων.
Τρίτη παρέμβαση. Το 2011 έγιναν οι πρώτοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί στο Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Γεωργίας.
Οι πρώτοι, λοιπόν, αυτοί ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διασφάλισαν τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα και, βεβαίως, το 2012 θεσμοθετήθηκε η ενιαία αρχή ελέγχου των δημόσιων συμβάσεων, ένας φορέας ο οποίος μαζί με τους οικονομικούς εισαγγελείς και άλλες θετικές προοδευτικές παρεμβάσεις μείωσαν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη διαφθορά, που υπήρχε σε διάφορους τομείς της οικονομικής ζωής του τόπου.
Ένα μεγάλο ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει και μας απασχόλησε είναι πώς μπορούμε μέσα από τις δημόσιες συμβάσεις, χωρίς να καταπατάται η βασική αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού, να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Εμείς καταθέσαμε μια συγκεκριμένη πρόταση και την επαναλαμβάνουμε, προκειμένου να ενσωματωθεί στο κείμενο του νόμου.  
Να υπάρχει προαναγγελία ενημέρωσης για την πρόθεση των φορέων να προχωρήσουν σε διαγωνισμούς, έτσι ώστε με τον εύλογο χρόνο που θα δίδεται, να μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας είτε μόνες τους είτε με τη μορφή clusters είτε με τη μορφή άλλων συμπράξεων, να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς.
Το δεύτερο ασφαλώς είναι να υπάρχει πολύ μεγάλη και στενή συνεργασία με τα Επιμελητήρια, τη ΓΣΕΒΕΕ και την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου την Ε.Σ.Ε.Ε..
Έρχομαι τώρα στα επιμέρους ζητήματα.
Η Οδηγία την οποία συζητάμε περιλαμβάνει και δράσεις, άρθρα για την ενέργεια και το νερό, προφανώς στο πλαίσιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, της ιδιωτικοποίησης και άλλων δράσεων, έτσι όπως προβλέπουν τα κανονιστικά πλαίσια της Ε.Ε.
Ο κ. Πρωθυπουργός στην επικοινωνιακή φιέστα έξω από τη Βουλή μας είπε, ότι προτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ στη Συνταγματική Αναθεώρηση να κρατήσει απολύτως κρατικούς τους τομείς του νερού και της ενέργειας.
Υπάρχει κάποια αντίφαση;
Κάποιος λέει ψέματα;
Κάποιος λέει ασύμβατα πράγματα;
Τι ακριβώς συμβαίνει;
Πώς λειτουργούμε εδώ;
Δεύτερον, σε σχέση με τη νέα Αρχή, η οποία δημιουργείται, έχουμε σοβαρότατες επιφυλάξεις, η τοποθέτηση του αρμόδιου Υπουργού Δικαιοσύνης δεν μας έπεισε και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής.
Δημιουργείται μια νέα Αρχή, η οποία θα εκδικάζει τα ασφαλιστικά μέτρα πριν αυτά φτάσουν στα αντίστοιχα δικαστήρια.
Κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να σας ενημερώσω, ότι στα συρτάρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπάρχει πρόταση συγκεκριμένη για το πώς το θέμα αυτό μπορεί να επιλυθεί. Η πρόταση αυτή λέγεται «Διοικητικές Επιτροπές» τριμελείς ή σε κάποιες περιπτώσεις πενταμελείς, όπου συμμετέχει ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, ένας εκπρόσωπος της Διοίκησης προφανώς μη άμεσα εμπλεκόμενος με το θέμα που πρόκειται να εξετάσει και μπορεί να συμμετέχει και ένας εξειδικευμένος επιστήμονας για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο πρότεινε να εξεταστεί.
Τι διασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο;
Πρώτα από όλα διασφαλίζεται η αποκεντρωμένη και γρήγορη διευθέτηση των θεμάτων.
Επιπλέον, τι διασφαλίζεται;
Διασφαλίζεται με την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Εθνικής Αρχής Ελέγχου των Δημοσίων Συμβάσεων, που θα στηρίζει ως υποδομή και ως τεχνογνωσία και ως νομολογία τις συγκεκριμένες Επιτροπές, να έχουμε ενιαίο θεσμικό πλαίσιο και, ταυτόχρονα, αποκεντρωμένη και ταχύτατη επίλυση των διαφορών.
Μου κάνει τεράστια εντύπωση, ότι προβλέπεται μια νέα Αρχή  με 30 άτομα και με  έναν Πρόεδρο που θα έχει επταετή θητεία.
Θέλω να ρωτήσω, ποιος άλλος Προεδρεύων ή Πρόεδρος Οργάνου, Αρχής, Πρόεδρος Δημοκρατίας, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων έχει από την αρχή ξεκινώντας επταετή θητεία και γιατί; 
Πόθεν τεκμαίρεται, ότι η επταετία θα βοηθήσει στο να υπάρχει μια συνέχεια και να διαμορφωθεί σωστά η νομολογία και γιατί, εάν είναι αυτό ορθό δεν το εφαρμόζουμε και σε άλλες περιπτώσεις;
Επιπλέον, δημιουργεί σοβαρό προβληματισμό η στελέχωση της συγκεκριμένης Ανεξάρτητης Αρχής.
Με πόσα άτομα;
Τριάντα; Σαράντα; 
Και γιατί μόνο νομικούς;
Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών είπαν χθες το προφανές, δηλαδή, ότι είναι αδιανόητο σε μια τέτοια Αρχή να μη συμμετέχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες.
Ζήτησαν, μάλιστα, και τη συγκρότηση κλιμακίων ανά μεγάλους τομείς της οικονομικής ζωής του τόπου.
Τρίτη παρατήρηση: Μελετοκατασκευή. Είναι προφανές, ότι η Μελετοκατασκευή υπάρχει και σε άλλα κράτη μέλη, υπάρχει και στην Ελλάδα, δεν έχει λειτουργήσει όπως θα έπρεπε και γι' αυτό το 2011, η τότε ηγεσία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων συγκρότησε μια Επιτροπή η οποία κατέληξε σε ένα πόρισμα. Με την ευθύνη μάλιστα, του κυρίου Φάμελου, του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Να σημειώσω, επίσης, ότι συμμετείχαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου, το Τεχνικό Επιμελητήριο, εκπρόσωποι των φορέων των εργολάβων, συμμετείχε όλη η κοινωνία θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον. 
Το πόρισμα, λοιπόν αυτό, έλεγε τα εξής πολύ απλά πράγματα: «Ναι στην Μελετοκατασκευή, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι αυστηρά περιορισμένο το περιεχόμενο, το αντικείμενο στο οποίο εφαρμόζεται και δεν θα χρησιμοποιείται ως «άλλοθι» από τις υπηρεσίες προκειμένου να «τρέχουν» άλλα πράγματα». Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του ΣΤΕΑΤ χθες, του ΣΑΤΕ, μας είπε ότι αυτό το καταδικάζει και ότι μπορεί να αποτελέσει ένα φυτώριο απίστευτης διαπλοκής και διαφθοράς. Αυτό που είναι αίτημα, είναι το πόρισμα του 2011 στο οποίο συμμετείχε εξέχον στέλεχος του Τεχνικού Επιμελητηρίου και σημερινό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, και στέλεχος προφανώς, και με την ευθύνη του σημερινού Υπουργού, να υιοθετηθεί και ως νομοθεσία.
Το άρθρο 117. Εγώ, δεν θέλω να αμφισβητήσουν τις καλές προθέσεις των Υπουργών για την κατάτμηση των διαγωνισμών. Όμως, οι διαγωνισμοί κάτω των 60.000, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, είναι το 80% των δημόσιων διαγωνισμών. Άλλο το να προχωράς κατ' εξαίρεση με δημοσιότητα και να αναθέτεις και άλλο χωρίς περιορισμό- θέλω να τους ακούσω με σαφήνεια τους περιορισμούς αυτούς- να προχωράς σε μια διαδικασία, η οποία όπως προανέφερα, μπορεί να επιλυθεί με της συμφωνίες πλαίσιο. Π.χ., θέλουμε λάστιχα για τις αστικές συγκοινωνίες; Μια συμφωνία πλαίσιο για πέντε χρόνια. Θέλουμε καύσιμα για έναν άλλο φορέα; Μια συμφωνία πλαίσιο για πέντε χρόνια. Έχοντας πια επιλέξει με απόλυτη διαφάνεια τους αναδόχους, εκεί μέσα να πηγαίνεις για επιμέρους ζητήματα.
Έχουμε, επίσης, σοβαρό προβληματισμού, διαφωνούμε απολύτως, με την διαδικασία της περιορισμένης δημοσιότητας, στο άρθρο 128, για έργα 30 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία θα προωθούνται για διαγωνιστική διαδικασία με περιορισμένη δημοσιότητα, μόνο με τη Γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Υπουργείου. Ποιος το είπε αυτό; Από πού έχει εξουσιοδότηση πολιτική, ηθική, νομική, το Συμβούλιο Τεχνικών Έργων να λέει, «ναι, προχωρήστε με περιορισμένη δημοσιότητα» σε ένα έργο που μπορεί να ξεπερνά τα 30 εκατ. €;
Θέλουμε, επόμενη παρατήρηση, καθαρή, σαφή και μέσω μιας Κοινής Υπουργικής Απόφασης προώθηση των αναθέσεων που μπορούν να γίνονται με πολλαπλά κριτήρια. Αν, λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα να έχει κανείς μείωση του κόστους του έργου, μείωση του χρόνου υλοποίησης του έργου και ταυτόχρονα, μεγέθυνση, επέκταση του διαστήματος των εγγυήσεων ότι το έργο λειτουργεί ορθά, να έχουμε τη δυνατότητα και με τέτοια κριτήρια να τα προχωρούμε.
Έβδομη παρατήρηση, που είναι επαναλαμβάνω, μια βασική δική μας πολιτική, ιδεολογική θέση. Επιτέλους, να επιβραβεύουμε τους καλούς, τους άριστους! Η αριστεία είναι τιμή!  Όποιοι, λοιπόν, δημόσιοι υπάλληλοι, όποια τμήματα, όποιες επιτροπές κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους από αυτό που είχε προϋπολογιστεί, να έχουν ηθική και υλική ανταμοιβή. Με «καθαρούς» κανόνες, με μια Κοινή Υπουργική απόφαση η οποία θα προσδιορίζει, πώς γίνεται αυτό, αλλά όταν κάτι γίνεται καλύτερα από αυτό που έχει προϋπολογιστεί, τότε να μπορεί και ο αντίστοιχος δημόσιος λειτουργός να βλέπει την επιβράβευση από την Πολιτεία της δίκης του καλής προσπάθειας.
Όγδοη παρατήρηση: Ζητήσαμε για λόγους διαφάνειας και προκειμένου, να μην υπάρχουν «δρόμοι και σκοτεινά μονοπάτια» που διάφορες αναθέτουσες αρχές -σχετικά με τις προκηρύξεις-, οι προκηρύξεις - τα τεύχη προδιαγραφών, να αναρτώνται για διαβούλευση και πριν ακόμη οριστικοποιηθεί το τελικό κείμενο -του όποιου διαγωνισμού-, να έχει κατατεθεί η άποψη των ενδιαφερομένων για την αντίστοιχη δράση, είτε αυτό είναι δημόσιο έργο, είτε είναι προμήθεια. Η υπηρεσία, προφανώς, θα αποφασίσει ποιες από τις παρατηρήσεις θα ενσωματώσει, αλλά είναι σαφές, ότι έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση.
Ένατη παρατήρηση: Ζητήσαμε, να υπάρχει εκτεταμένη χρήση των δυνατοτήτων, να γίνονται οι πρόδρομες εργασίες σε όλα τα έργα, τουλάχιστον, από κάποιο προϋπολογισμό και πάνω. Γνωρίζουμε πολύ καλά, οι εργολάβοι τι χρησιμοποιούν πολλές φορές στα –claims- που κάνουν,  την καθυστέρηση από την αρχαιολογία, την καθυστέρηση από τις απαλλοτριώσεις, την καθυστέρηση από τις μετακινήσεις των δικτύων, των οργανισμών κοινής ωφέλειας ή άλλες δράσεις, στις οποίες το Κράτος πολλές φορές δεν μπορεί να ανταποκριθεί με βάσει τις υποχρεώσεις. 
Απαιτείται, λοιπόν, να προσδιορίσουμε με καθαρό τρόπο, μικρές εργολαβίες σε όλα τα έργα, όπου οι πρόδρομες εργασίες να υλοποιούνται, ώστε στη μεγάλη εργολαβία, να μη δίνεται κανένα δικαίωμα σε κανένα εργολάβο, σε κανένα ανάδοχο, να ζητά από το δημόσιο, επιπλέον αμοιβή.
Δέκατη παρατήρηση: Για τον έλεγχο της παραλαβής των μελετών. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι, ότι ανατίθενται μελέτες, έχουμε 50% και 55% εκπτώσεις στα δημόσια έργα και έχουμε  80% τις μελέτες. Προφανώς, όλοι κοροϊδεύουν όλους, με 80% έκπτωση  στις μελέτες. Αυτό, που ζητούμε είναι, να υπάρχουν Ελεγκτές. Από ένα Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών, τάξης ανώτερης από την κάθε μελέτη και με την ευθύνη του Υπουργείου. Με μια ηλεκτρονική κλήρωση -ως υποστηρικτής των αντίστοιχων υπηρεσιών- να ελέγχει κάποιος απέξω, ένα είδος…  και να υποστηρίζει τις υπηρεσίες, όταν παραλαμβάνουν τις μελέτες. Να μη διανοηθεί πια εφεξής, κανένας μελετητής να δώσει έκπτωση 80% για θα ξέρει, ότι η μελέτη του δεν θα παραληφθεί, αφού δεν θα έχει να κάνει μόνο με την υπηρεσία, αλλά και με έναν τυχαία κληρωθέντα συνάδελφό του, που έχει πτυχίο ανώτερης τάξης από αυτόν.
Δωδέκατη παρατήρηση:  Για τις διαιτησίες των δικαστηρίων και όλα αυτά που συμβαίνουν στα δημόσια έργα της χώρας. Θεωρούμε, ότι υπάρχει μια πολύ καλή εμπειρία σε ορισμένους φορείς της χώρας, να πω για παράδειγμα την Εγνατία, αλλά και άλλοι φορείς στο ζήτημα του φιλικού διακανονισμού. Ας δούμε, πως ο φιλικός διακανονισμός μπορεί να λειτουργήσει, προφανώς, έχει και ρίσκα μια τέτοια διαδικασία, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που το ακολουθούν πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πάντα έχει νόημα στο πλαίσιο ενός φιλικού διακανονισμού, ο ανάδοχος με την υπηρεσία, να έλθουν  σε μια συνεννόηση ,πριν προχωρήσουν σε άλλα βήματα.
Δέκατη τρίτη παρατήρηση: Για την Ένωση Ιδιοκτητών του Περιφερειακού Τύπου, προφανώς, συμφωνούμε απολύτως με το αίτημα τους, το έχουμε ξεκαθαρίσει. Μάλιστα το γεγονός ακριβώς, ότι δεν απαιτείται από καμία ευρωπαϊκή Οδηγία ο περιορισμός που εμπεριέχεται στο κείμενο, που έχουμε στη διάθεσή μας, νομίζω, ότι μπορεί να επιτρέψει στην Κυβέρνηση, ως εισηγούμενη το νομοσχέδιο, να δώσουμε «μεγαλύτερο αέρα και προοπτική ζωής» στον Περιφερειακό Τύπο, ο οποίος έχει μια πολύ σπουδαία δράση, να εκτελέσει για όλη την ελληνική επαρχία.
Εδώ θέλω, να σημειώσω το εξής: - για να γυρίσω λίγο στο προηγούμενο θέμα-
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να συνομολογήσουμε κάτι. Όλοι θέλουμε να λειτουργήσει καλύτερα, ταχύτερα με μεγαλύτερη διαφάνεια το ελληνικό δημόσιο. Όλοι όμως επίσης, συμφωνούμε, ότι δεν μπορεί ποτέ το δημόσιο, να προσλάβει τόσους δημοσίους υπαλλήλους και δεν πρέπει να προσλάβει δημοσίους υπαλλήλους, προκειμένου να εκτελέσει εργασίες τις οποίες τώρα αδυνατεί αντικειμενικά να εκτελέσει, εξαιτίας πολλών συνταξιοδοτήσεων, μη προσλήψεων καινούργιων ανθρώπων. Όλοι μας πια γνωρίζουμε την υπό στελέχωση, που υπάρχει σε όλες τις υπηρεσίες.
Η πρότασή μας είναι πολύ καθαρή και συγκεκριμένη. Να λειτουργήσουμε σε όλους τους τομείς του δημοσίου που δεν εμπίπτουν σε συνταγματικά ζητήματα εκχώρησης αρμοδιοτήτων δημόσιου συμφέροντος και να προχωρήσει το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, είναι μια καλή ευκαιρία, σε μητρώα πιστοποιημένων επιστημών ελεγκτών δημοσίων έργων, περιβαλλοντικών μελετών, παραλαβής, οτιδήποτε, προκειμένου να κερδίσουμε δύο πράγματα. Επαναλαμβάνω με μητρώα πιστοποιημένων επιστημών. 
Πρώτον, ότι το κράτος θα έχει την ευθύνη της διαφάνειας της εύρυθμης λειτουργίας της αξιοκρατίας στο ποιος εντάσσεται στο μητρώο και ποιες ποινές επιβάλλονται, εάν ένας μηχανικός ως πιστοποιημένος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. 
Δεύτερον, θα κερδίσουμε το ότι δράσεις, όπως π.χ. περιβαλλοντικοί έλεγχοι επιπέδου τοπικών δράσεων ή παραλαβές μελετών για διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία δεν μπορούν να γίνουν και όλοι ξέρουμε ότι δεν γίνονται, να μπορούν πράγματι να γίνονται με ένα κόστος το οποίο θα είναι πάρα πολύ μικρό. 
Τρίτον, που είναι μια βαθιά πολιτική θέση, το ελληνικό δημόσιο αντί για ένας απορροφητήρας των όποιων δημοσίων χρημάτων, προκειμένου να προσλάβει δημοσίους υπαλλήλους να λειτουργήσει ως εμβρυουλκός, ως γεννήτορας θέσεων εργασίας του ιδιωτικού τομέα που θα εκτελούν καθήκοντα υπό την εποπτεία και το ρυθμιστικό ρόλο του κράτους. Μόνον έτσι υπάρχει πιθανότητα μαζί με την προσέλκυση επενδύσεων το brain drain να το κάνουμε brain game. Να γυρίσουμε ξανά πίσω τα παιδιά της Ελλάδος που έχουν πάει στο εξωτερικό. 
Θα τελειώσω κύριε Πρόεδρε, με μια παρατήρηση, γιατί όλα αυτά που συζητούμε έχουν να κάνουν με τις επενδύσεις. Σήμερα, βέβαια, είναι και μια μέρα μετά τη χθεσινή ανακοίνωση των επτά πυλώνων των κουπονιών απορίας που ουσιαστικά θα δώσει η Κυβέρνηση, αφού έκοψε το ΕΚΑΣ από 158 χιλιάδες συνταξιούχους. Από 200 εκατ. που εδίδοντο στους συνταξιούχους οι επτά αυτοί πυλώνες θα δώσουν 50 εκατ. πραγματικά κουπόνια απορίας και συσσίτια. 
Εμείς έχουμε ζητήσει από την Κυβέρνηση να αναδιαπραγματευτεί με την τρόικα, με τους θεσμούς το ζήτημα του υπερταμείου της αποικιοκρατίας το οποίο έχει συμφωνήσει ο κ. Τσίπρας. Ένα μέρος από τα έσοδα αυτά να πηγαίνουν για επενδύσεις με βάση τον αναπτυξιακό νόμο που κάθε φορά θα έχει η χώρα, αλλά να το συμφωνήσουμε ότι τα όποια χρήματα έρχονται δεν θα πηγαίνουν μόνο για την αποπληρωμή του χρέους ή μόνο για να δίνουμε πίσω τα χρήματα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών ή μόνο για να επανεπενδύονται με βάση τις επιλογές του συμβουλίου, που έχουν πλειοψηφία οι ξένοι, αλλά και για δράσεις που έχει επιλέξει το εθνικό κοινοβούλιο στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου. 
Έχουμε δυνατότητα; Σας απαντώ ευθέως με μερικά νούμερα. Στις αρχές του 2015 είχαν εγκριθεί περιβαλλοντικά 105 μεγάλες επενδύσεις καινούργιες, προϋπολογισμού 6,1 δις € που θα δημιουργούσαν στη χώρα το 2015 και το 2016 7.000 θέσεις εργασίας. Αναφέρω απλώς κάποιους αριθμούς. Αιολικά πάρκα 11 επενδύσεις,  προϋπολογισμός 1,3 δις €, υδροηλεκτρικά 3 επενδύσεις, προϋπολογισμός 238 εκατ.€, απόβλητα 5 επενδύσεις προϋπολογισμός 250 εκατ. €, υδατοκαλλιέργειες 14 επενδύσεις, προϋπολογισμός 32 εκατ. €, ιδιωτική πολεοδόμηση 14 παρεμβάσεις, προϋπολογισμός 1,2 δις € και άλλα πολλά.
Επειδή, λοιπόν, εμείς πιστεύουμε βαθιά ότι αυτή η ενσωμάτωση που κάνουμε είναι γενικά σε μια θετική κατεύθυνση με τις σοβαρότατες επιφυλάξεις και την απόλυτη αντίρρηση που έχουμε για συγκεκριμένα άρθρα είναι καιρός πια να δρομολογήσουμε και δράσεις που θα οδηγήσουν σε μια Ελλάδα όχι της ήττας, όχι της μιζέριας, όχι της αποδοχής του αναπόφευκτου και μοιραίου, αλλά σε μια Ελλάδα του προοδευτικού πατριωτισμού που θα ξαναπιστέψει στις δυνάμεις της και θα μπορεί πια γεωπολιτικά, αλλά και εσωτερικά κοινωνικά να ξανασηκωθεί όρθια. Σας ευχαριστώ πολύ. 
 
[Ομιλία Γ. Μανιάτη, Ειδικού Αγορητή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, στη κοινή Συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Παραγωγής & Εμπορίου και  Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης, για τα σχέδια νόμου  του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού: α) «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.», β) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (28/7/2016)]
 

Στο ακόλουθο link το video της ομιλίας του Γ. Μανιάτη:

https://www.youtube.com/watch?v=vuKQE7rqEqs

 
Pin It

Βιβλία Γιάννη Μανιάτη

ΒΟΟΚ Maniatis dianeosis metarithmiseis patriotismos energeia oriktos ploutos proklisi prasinis anaptixis geografika sistimata